Dlaczego potrzebujesz opcji zdalnej pomocy technicznej?

W obszarze Twojej infrastruktury IT zawsze znajdą się użytkownicy, którzy prędzej czy później będą potrzebowali pomocy Help Desk. Możesz na przykład wziąć pod uwagę poniższe scenariusze:

Przykładowy scenariusz zastosowania

Weź pod uwagę scenariusz, w którym pracownik działu obsługi klienta – Jim, kontaktuje się z osobą odpowiedzialną za pomoc techniczną – Paulem. Jim nie jest w stanie zainstalować oprogramowania niezbędnego do wykonywania swoich obowiązków, ponieważ ma uprawnienia zwykłego użytkownika.

Jakie masz możliwości rozwiązania tego problemu?  

Rozwiązania te posiadają jednak pewne wady. Idealnie, jeśli Paul mógłby zrealizować prośbę Jima, który miałby możliwość obserwowania przebiegu realizowanych prac. Równolegle powinny zostać utworzone logi audytu z wykonanych działań przez Paula wraz z informacją, że zostały one zlecone przez Jima. Jest to możliwe właśnie dzięki funkcji Support Assist.

Jak działa funkcja Support Assist? 

Pracownik zdalny, chcący pomóc innemu użytkownikowi, wybiera odpowiednią ikonę w zasobniku systemowym i przechodzi kolejno do Informacje -> Łączność -> Logowanie do pomocy technicznej.

Wówczas pojawi się nowe okno dialogowe Windows Security z opcją „Uruchom jako inny użytkownik”.

Po wprowadzeniu poświadczeń, użytkownik udzielający pomocy zalogowany zostaje do narzędzia Admin By Request. Pracownik wymagający pomocy zdalnej zalogowany jest do systemu Windows i nie może on w tym czasie korzystać ze swoich poświadczeń.

Uruchamia się także licznik czasu sesji administratora, który ma zapewnić jej zakończenie po stosownych działaniach asystenta pomocy.

Dlaczego warto korzystać z funkcji Support Assist?

Rozwiązanie to pozwala na przejrzyste raportowanie aktywności użytkownika udzielającego pomocy zdalnej. Jego działania, w ramach Admin By Request trafią do dziennika audytu. Znajdzie się tam również informacja o tym, że pracownik potrzebujący wsparcia technicznego jest świadomy wszelkich zmian i to właśnie on zlecił ich wykonanie. Istotnym jest także fakt, że wszelkie ustawienia ABR pozostają niezmienione a użytkownicy, którzy korzystają z funkcji Support Assistant mają te same uprawnienia, które obowiązują ich w systemie Windows.

Jeśli masz pytania – skontaktuj się z nami.

Rozwiejemy wszystkie wątpliwości i dostosujemy narzędzie do Twoich potrzeb.