Pragniemy, aby nasze rozwiązanie do zarządzania dostępem uprzywilejowanym (PAM) było jak najbardziej efektywne, a jego wdrożenie pozostało bezproblemowe i bezinwazyjne. Z tego względu produkt Admin By Request oferuje możliwość współpracy z narzędziami powszechnie stosowanymi w organizacjach i firmach.

Microsoft Intune to oparte na chmurze rozwiązanie do zarządzania punktami końcowymi. Zarządza dostępem użytkowników i upraszcza zarządzanie aplikacjami.

Integracja Admin By Request z usługą Microsoft Intune pozwoli uzyskać zgodność z istniejącymi zasadami Intune dla użytkowników, którzy chcą uzyskać dostęp administratora w Admin By Request.

Konfiguracja funkcji Intune w Admin By Request

W portalu Admin By Request przejdź do opcji Ustawienia > Ustawienia systemu operacyjnego > Blokada > Intune.

Wybierz opcję ON.

Wybierz opcję Zapisz, aby zachować zmiany. Zwróć uwagę na zieloną ikonę, która pojawi się po poprawnym zapisaniu opcji.

Od tego momentu jedynie użytkownicy spełniający firmowe zasady zgodności określone w Intune, będą mogli uzyskać podniesione uprawnienia.

Użytkownicy, którzy nie spełniają zasad zgodności w Intune, przy próbie uzyskania podwyższanych uprawnień, otrzymają następujący komunikat.

Należy pamiętać, że zasada ta nie dotyczy użytkowników, którzy otrzymali jednorazowy kod PIN, który umożliwia otrzymanie podwyższonych uprawnień.

Zarządzanie uprawnieniami oparte na rolach

Podobnie jak w przypadku innych funkcji Admin By Request, możesz skonfigurować grupy i role użytkowników, których będzie dotyczyła konfigurowana w ramach integracji z zasadami Intune.

Jeśli Twoja firma używa z usługi Microsoft Intune, masz możliwość zintegrowania tego narzędzia z Admin By Request i zarządzania uprawnieniami korzystając ze współpracy obu rozwiązań.

Integracja jest dostępna od wersji 8.0 Admin By Request.