Analiza danych jest jednym z fundamentów w kwestii poprawnego prosperowania firmy. Zebrane informacje pomagają opracowywać dalszą strategię, podejmować kluczowe dla organizacji decyzje, identyfikować mocne i słabe strony danych rozwiązań. Aby dane były jednak efektywnie wykorzystywane, muszą być one zrozumiałe oraz przedstawione w przejrzystej formie. Odpowiedzią w tej kwestii jest właśnie Power BI.

Czym jest Microsoft Power BI?

Usługa Power BI to zbiór usług oprogramowania, aplikacji i łączników, które działają razem, aby przekształcić niepowiązane źródła danych w spójne, atrakcyjne wizualnie i interaktywne analizy. Możesz używać tego narzędzia do wyświetlania raportów oraz pulpitów nawigacyjnych. Power BI posiada szerokie zastosowanie, w zależności od potrzeb Twojej firmy.

Jakie korzyści oferuje?

  • Ogromny zakres możliwości wizualizowania danych – wykresy, tabele oraz mapy
  • Możliwość interaktywnej wizualizacji danych
  • Pełna konfigurowalność – użytkownicy mają możliwość tworzenia własnych pulpitów nawigacyjnych lub widżetów dostosowanych do specyfikacji przedstawianych danych
  • Aktualizacje – zmiana danych spowoduje natychmiastowe dostosowanie się informacji w powiązanych ze sobą wizualizacjach
  • Łatwy proces udostępniania dokumentów
  • Bezproblemowe integracje

 

Integracja Admin By Request z Power BI w praktyce